COVID-19: Condiții de călătorie în Ungaria. Informații complete

Autoritățile ungare au anunţat, la data de 12 iulie, noile măsuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Ungariei, măsuri care au intrat în vigoare miercuri, 15 iulie 2020, de la ora 00.00.

Condițiile de intrare vizează clasificarea statelor de proveniență a persoanelor (indiferent de cetățenie) care doresc să intre în Ungaria pe trei categorii:

zona verde – fără restricții de intrare,

zona galbenă – cu restricții de intrare

şi zona roșie –  nu este permisă intrarea .

Lista statelor clasate în categoria roșie cuprinde în acest moment Albania, Bosnia Herțegovina, Belarus, Kosovo, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, Ucraina, dar și restul statelor din Asia, Africa și America Latină care nu sunt enumerate mai jos în lista galbenă).

Astfel, conform informațiilor comunicate public de către autoritățile ungare, România a fost inclusă pe lista galbenă a statelor (alături de Bulgaria, Portugalia, Suedia, Marea Britanie, Norvegia, Federația Rusă, Serbia, Japonia, China și SUA).

Potrivit Ministerului de Externe de la București, cetățenilor care intră în Ungaria din România – DAR NU PENTRU SCOP DE TRANZIT – le sunt aplicabile următoarele dispoziții:

– la intrarea în Ungaria vor fi supuși examinării medicale, iar, în cazul în care prezintă simptome specifice infectării cu COVID-19, NU li se va permite accesul în Ungaria;

– în situaţia în care nu prezintă simptome, aceștia vor fi obligați să intre în carantină pe teritoriul Ungariei pentru o perioadă de 14 zile (fie instituţionalizată – la spital, fie prin izolare la domiciliu – dacă există posibilitatea), fiind luaţi în evidenţele autorităților sanitare ungare.

Cu toate acestea, intrarea pe teritoriul Ungariei va fi permisă, fără impunerea măsurii carantinei sau autoizolării, cetățenilor care vin din România și care prezintă la punctul de frontieră două teste moleculare negative pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuate în ultimele cinci zile. Cele două teste trebuie efectuate la o diferență de 48 de ore unul de celălalt, iar certificatele trebuie să fie emise în limba maghiară sau engleză.

Persoanele faţă de care s-a dispus măsura izolării la domiciliu, pot solicita autorităţilor competente ieşirea din carantină după efectuarea a două teste moleculare biologice, la un interval de minim 48 h. În cazul în care primul test este negativ, persoana poate ieşi din carantină, dar este obligată în continuare să efectueze şi cel de-al doilea test. În situaţia în care cel de-al doilea test este pozitiv, se dispune reinstituirea carantinei de 14 zile.

Totodată, MAE precizează că autoritățile ungare pot permite accesul, pentru o perioadă de maximum 24 ore, pentru cetățenii anumitor state vecine cu Ungaria, pe o rază de maximum 30 de kilometri de la frontieră.

Lucrătorii sezonieri din România pot, de asemenea, intra pe teritoriul Ungariei, cu condiția ca angajatorul ungar să transmită poliției ungare un formular electronic cu datele de identificare ale acestora. Punctele de trecere a frontierei în acest scop vor fi stabilite de conducerea poliției ungare.

În noua Hotărâre de Guvern autorităţile ungare se referă la cetăţeni ungari şi cetăţeni străini (indiferent de cetăţenie, UE, non-UE), criteriul de clasificare pentru accesul în Ungaria se face în funcţie de statul (zona) din care vine cetăţeanul respectiv. Astfel, cetăţenii străini (indiferent de cetăţenie) care sosesc din statele aflate în zona roşie NU vor putea intra pe teritoriul ungar.

Cetățenii care vin din zone roșii pot solicita derogări în anumite cazuri speciale:

  • participarea la o procedură administrativă sau judecătorească, prin prezentarea unui document eliberat de o instanţă sau de o instituţie;
  • realizarea unei activități de afaceri sau a unei alte activități profesionale, justificată printr-o invitaţie eliberată de autorităţi publice centrale, locale sau de regii autonome;
  • prezența în Ungaria e justificată  de scopuri medicale, prin prezentarea unei scrisori medicale sau a unei alte adeverinţe medicale;
  • participarea la examene a elevilor şi studenţilor, în cazul în care instituţia de învăţământ atestă acest fapt printr-o adeverinţă;
  • se pot acorda derogări angajaţilor care lucrează în domeniul transportului de mărfuri când intrarea în ţară vizează deplasarea la punctul de lucru (de plecare al transportului), respectiv întoarcerea în ţară în urma finalizării transportului de mărfuri, dovedită cu adeverinţă de la angajator;

-participarea la ceremonii ale unor rude apropiate (căsătorie, deces, botez)

-îngrijirea rudelor, conform Articolului V din Codul Civil din Ungaria

  • participarea la evenimente internaționale în domeniile sportiv, cultural sau religios

-alte motive legitime.

Cererea de derogare va fi adresată poliţiei locale competente, în funcție de punctul de intrare pe teritoriul ungar. În cazul persoanelor care sosesc cu avionul pe aeroportul din Budapesta, poliţia competentă este cea a Sectorului XVIII Budapesta. Solicitările de derogare se transmit exclusiv pe cale electronică în limba maghiară sau engleză, la adresa https://ugyintezes.police.hu/en/home.

Cererile pot fi respinse de poliție dacă:

– există dubii cu privire la scopul real al intrării în Ungaria

– există riscuri epidemiologice, de securitate publică sau siguranță națională din partea persoanei care dorește să intre în Ungaria

Documentele care au stat la baza justificării derogării vor trebui prezentate în original autorităţilor ungare de frontieră la data intrării în ţară.

Persoanele admise pe teritoriul Ungariei, conform procedurii de mai sus, vor efectua o testare COVID19 la intrarea în Ungaria. Dacă rezultatul este pozitiv, se refuză intrarea. Dacă este negativ, se intră în carantină instituționalizată (la spital) sau la domiciliu (dacă există posibilitatea). Ieșirea din carantină se face în momentul în care vor exista două teste negative COVID19, la intervale de minim 48 de ore.

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL

TRAFIC DE PASAGERI

Cu privire la tranzit, autoritățile ungare au precizat că acesta este permis, în următoarele condiții:

  • durata tranzitului să nu depășească 24 de ore;
  • persoanele nu prezintă simptome specifice infecției cu COVID-19
  •  să prezinte un document din care să rezulte fără echivoc scopul deplasării şi ţara de destinaţie, respectiv să aibă asigurată intrarea pe teritoriul statului vecin Ungariei, aflat pe ruta de tranzit către ţara de destinaţie.

Tranzitul se va efectua doar pe traseele desemnate şi publicate pe pagina web a poliţiei ungare, fiind indicate în mod explicit locurile de oprire/odihnă.

(http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/hatarinfo?field_hat_rszakasz_value=rom%C3%A1n+hat%C3%A1rszakasz).

Menționăm că dacă cetățenii non-ungari intră în Ungaria dintr-o țară clasificată în zona verde condițiile de tranzit nu se aplică.

TRANSPORTUL DE MARFĂ

Noile prevederi ungare nu afectează transportul de marfă.

Condițiile actuale de trafic pot fi verificate pe site-ul  www.utinform.hu/webkamerak/

Potrivit informațiilor de la Ministerul Inovării și Tehnologiei din Ungaria, urmare ridicării stării de urgenţă, vor redeveni aplicabile restricțiile de circulație existente anterior pentru zilele nelucrătoare (weekend și sărbători legale), aplicabile camioanelor a căror masă totală depășește 7,5 t şi care sunt încadrate în clasa de mediu de cel puţin EURO3 (Camion Stop), suspendate pe perioada instituirii măsurii stării de urgenţă.

 

Articole similare
Comentarii