Cum se face recunoașterea în străinătate a documentelor de stare civilă eliberate în R. Moldova

Sunteți stabilit în străinătate și aveți nevoie ca documentele de stare civilă eliberate în R. Moldova să fie recunoscute în țara unde v-ați stabilit? Fie că ne referim la certificatele de naștere, de căsătorie, de divorț, de deces, de schimbare a numelui și/sau a prenumelui sau alte documente de stare civilă, acestea trebuie să parcurgă mai multe etape pentru a fi recunoscute.

Despre ce fel de documente este vorba, unde se pot adresa conaționalii noștri din diaspora pentru recunoașterea documentelor de stare civilă, există servicii online în acest sens? Sunt subiecte pe care le explică, pentru Portalul Nr.1 al Diasporei ER NEWS, avocatul Igor Otgon.

Care sunt documentele care pot fi atribuite la categoria documente de stare civilă?

Când ne referim în general la procesul de recunoaștere a documentelor de stare civilă, la categoria acestora pot fi atribuite:

  • certificatele de stare civilă (de naștere, de căsătorie, de divorț, de deces, de schimbare a numelui și/sau a prenumelui, precum și cele de adopție și de stabilire a paternității (dacă sînt prevăzute de legislația respectivă);
  • extrasele de pe actele de stare civilă menționate, precum și extrasele multilingve de stare civilă;
  • certificate privind starea civilă (care confirmă, după caz, faptul că persoana este celibatară, căsătorită, văduvă sau divorțată) sau, după caz, certificate de capacitate matrimonială (care confirmă dreptul titularului de a încheia căsătoria în afara statului emitent, inclusiv cu un cet. străin);
  • copiile de pe actele de stare civilă corespunzătoare.

Când ne referim la procesul de recunoaștere a documentelor moldovenești în străinătate, menționăm, că potrivit pct. 9 al Regulamentului cu privire la procedura de supralegalizare a documentelor, aprobat de Guvern în anul 2013, se acceptă pentru supralegalizare actele de stare civilă moldovenești eliberate după 24 februarie 1998 și duplicatele actelor de stare civilă, cu excepția certificatelor de deces, eliberate în termen de 3 luni până la prezentarea lor pentru supralegalizarea respectivă.

Potrivit pct. 9 lit. a) al Regulamentului menționat anterior, Ministerul Justiției al R. Moldova acceptă pentru aplicarea apostilei doar actele de stare civilă eliberate după 24 februarie 1998.

Cum se face recunoașterea în străinătate a documentelor de stare civilă eliberate în R. Moldova ?

Potrivit art. 7 alin. (3) al Legii nr. 100-XV din 26.04.2001 privind actele de stare civilă, certificatele de stare civilă eliberate de organele de stare civilă ale R. Moldova sunt recunoscute pe teritoriul altor state după respectarea procedurii de supralegalizare a actelor oficiale, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

Potrivit legislației, documentele oficiale moldovenești destinate pentru utilizare peste hotarele ţării, pentru a fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene a RM, trebuie să fie confirmate în prealabil de către persoanele responsabile din cadrul autorităţilor şi instituţiilor de stat respective ale R. Moldova,  care conform legislației dispun de competente în confirmarea, legalizarea sau autentificarea documentelor.

În cazul necesității aplicării Apostilei, în R. Moldova acest serviciu este oferit în condițiile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului din 2007, de către Agenția Resurse Informaționale Juridice. Pentru mai multe detalii accesați următorul link  –https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109675&lang=ro#.

Conform pct. 4 al  Regulamentului menționat:

  • – apostila semnifică semnul imprimat al ştampilei de modelul indicat în anexa nr.1 la Regulamentul dat, completat la toate rubricile şi sigilat în modul corespunzător.
  • aplicarea apostilei, este unica formalitate care poate fi solicitată pentru a atesta veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acţionat semnatarul actului sau, după caz, autenticitatea sigiliului şi a ştampilei de pe acest act;
  • ”e-apostila”, este apostila eliberată în formă electronică, ca fişier PDF, în care se conţine apostila împreună cu copia scanată a actului oficial, semnată electronic de către persoana competentă din cadrul autorităţii responsabile.

 Este important a se reține, că până astăzi Germania nu și-a retras rezerva sa privind aplicarea Convenției cu privire la Apostilă de către R. Moldova (https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/notifications/?csid=977&disp=type). Acest lucru înseamnă că documentele de stare civilă moldovenești necesare a fi prezentate pe teritoriul Germaniei, urmează a fi supuse procedurii de supralegalizare.

Aceste proceduri de recunoaștere a documentelor de stare civilă se pot face și on-line?

La moment, regimul on-line, este aplicabil în R. Moldova doar cu referire la procedura de de apostilare a documentelor care urmează a fi prezentate în străinătate (https://apostila.gov.md/), cu recomandările binevenite la link-ul https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=oU4FOZ-vSAM&feature=emb_title

Unde ar trebui să se adreseze cetățenii din diaspora pentru recunoașterea documentelor de stare civilă?

În cazul recunoașerii în străinătate a documentelor eliberate în R. Moldova, potrivit legislației, documentele oficiale moldovenești destinate pentru utilizare peste hotarele ţării, pentru a fi supralegalizate de Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene trebuie să fie confirmate în prealabil de către persoanele responsabile din cadrul autorităţilor şi instituţiilor de stat respective ale R. Moldova, care conform legislației dispun de competenţe în confirmarea, legalizarea sau autentificarea documentelor.  Ne referim la I.P. “Agenția Servicii Publice”, în speță – Direcția generală stare civilă.

În cazul necesității aplicării Apostilei, în R. Moldova acest serviciu este oferit doar de Ministerul Justiției, în condițiile Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului din 2007, care poate fi accesat la următorul link  –https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109675&lang=ro#.

Cererea pentru aplicarea apostilei poate fi depusă personal de titular sau de reprezentantul acestuia atât prin adresarea fizică la ghișeul Ministerului Justiției, cât și on-line.

Articole similare
Comentarii