De ce medicii abandonează profesia

Medicii abandonează profesia. Un studiu realizat cu suportul Biroului Regional al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Europa și al Biroului OMS din Republica Moldova privind fenomenul de părăsire a sistemului sănătății și abandonării profesiei în favoarea altor munci scoate la iveală motivele care îi determină pe medici să plece din sistem. Cercetarea a fost efectuată în anul 2015.

Așadar, în ultimii 20 de ani numărul lucrătorilor medicali din Republica Moldova a scăzut cu mai mult de 40%. Ce îi determină pe medici să plece din sistem? Sunt o serie de factori, cei mai importanți fiind de ordin economic și psiho-emoțional.

Din ce cauză pleacă medicii

1. Salarizarea insuficientă pentru a acoperi minimul de consum al unei familii
2. Lipsa spațiului locativ
3. Vocația pentru profesia medicală, alegerea greșită a profesiei
4. Dezamăgirea tinerilor pe parcursul anilor de studii
5. Condițiile de muncă nesatifăcătoare, inclusiv echipamentul depășit
6. Epuizarea fizică și morală excesivă din cauza condițiilor de muncă surmenante
7. Mediul nesănătos din instituțiile în care au lucrat
8. Refuzul de a lucra în localități rurale, lipsa perspectivei unei cariere profesionale
9. Lipsă de grădinițe, școli, drumuri – factor negativ ce inflențează viitorul familiei

Potrivit studiului, în perioada 2009 – 2014, rata medie de angajare pentru specialitățile medicale a fost de circa 59%, iar rata totală de angajare, conform repartizărilor, inclusiv a farmaciștior și stomatologilor a fost de 49 %.

Salariul mic îi determină pe medici să plece din sistem

Majoritatea celor intervievați, adică 71,3% au menționat că salariul mic, care nu asigură nici cele mai minime necesități ale familiei, îi determină să lase profesia de medic. Unii au precizat că, fiind tineri specialiști, înțelegeau că sunt nevoiți să accepte plățile ilicite din partea pacienților pentru a supraviețui. Însă mulți nu au fost de acord cu această situație și au abandonat profesia.

La fel, mulți dintre participanții la sondaj au susținut ideea precum că nu există un interes vădit din partea statului în soluționarea problemei cadrelor medicale din țară. Iată ce măsuri ar trebui să ia Ministerul Sănătății pentru ca medicii să nu plece din sistem:

Ce ar trebui de făcut

1. Salarii atractive pentru lucrătorii medicali
2. Programe suplimentare pentru motivarea tinerilor absolvenți de a reveni la muncă în localitățile de baștină, conform necesităților sistemului de sănătate
3. În regiunile rurale, asigurarea medicului cu transport și locuință de serviciu
4. Dezvoltarea activităților private în sistemul de sănătate.
5. Îmbunătățirea condițiilor de muncă din cadrul instituțiilor medicale, dotarea cu echipament modern
6. Oportunități de creștere profesională
7. Oferirea unor tratamente balneare, asigurarea alimentației la serviciu, compensații la achitarea facturilor și alte înlesniri și îndemnizații speciale
9. Organizarea unei structuri/agenții ce ar promova reîntoarcerea și reintegrarea lucrătorilor medicali
10. Oportunități de instruire, recalificare și redislocare a personalului medical redus
11. Inițierea unor programe de formare a psihologilor pentru consilierea psihologică în spitale
12. Concurs transparent și competitivitate în selectarea managerului în instituțiile medicale
13. Crearea și aprobarea unui Regulament de recrutare al personalului medical
14. Inițierea unor campanii ample de informare și de promovare a imaginii medicilor
în societate

Așadar, nu trebuie de inventat bicicleta, doar de ținut cont de recomandările formulate mai sus pentru a redresa situația din domeniul medicinei, dacă mai este dorință și dacă mai este vreo posibilitate.

Articole similare
Comentarii