UE propune includerea pe o listă neagră a operatorilor de transport implicați în facilitarea introducerii ilegale de persoane sau a traficului de persoane

Ca parte a răspunsului unitar al Uniunii Europene la instrumentalizarea susținută de stat a persoanelor aflate la frontiera externă a UE cu Belarus, Comisia și Înaltul Reprezentant propun astăzi o serie de măsuri de prevenire și restricționare a activităților operatorilor de transport care sunt implicați în introducerea ilegală de persoane sau în traficul de persoane către UE sau facilitează aceste activități. Se va adăuga astfel un nou instrument la setul de instrumente de care dispune UE pentru a sprijini statele membre afectate de astfel de atacuri hibride. Măsurile luate în cadrul acestui instrument ar trebui să fie însoțite de alte forme de ajutor, în special de asistență umanitară.

Măsuri specifice pentru operatorii de transport care facilitează sau care sunt implicați în activități de introducere ilegală de persoane

Evenimentele recente de la frontiera UE cu Belarus nu ar fi putut avea loc fără ca anumiți operatori de transport să contribuie, în cunoștință sau necunoștință de cauză, la exploatarea persoanelor. Pe plan umanitar, tributul plătit este enorm, iar costurile pentru securitatea la frontierele externe ale UE și stabilitatea din regiune sunt ridicate.

Pentru a se asigura că UE dispune de instrumentele adecvate pentru a combate instrumentalizarea oamenilor în scopuri politice, Comisia propune un nou cadru legislativ care să permită Uniunii să adopte măsuri specifice împotriva operatorilor de transport, indiferent de modul de transport (terestru, aerian, pe căile navigabile interioare și pe mare), care sunt implicați în activități de introducere ilegală de persoane sau de trafic de persoane către Uniunea Europeană sau care facilitează aceste activități. Măsurile ar urma să fie proporționale și stabilite de la caz la caz. Printre tipurile de măsuri s-ar putea număra limitarea operațiunilor pe piața Uniunii, suspendarea licențelor sau a autorizațiilor, suspendarea drepturilor de a realimenta cu combustibil sau de a efectua activități de întreținere pe teritoriul UE, precum și interdicția de a tranzita sau de a survola teritoriul UE, de a efectua opriri tehnice sau de a face escală în porturile UE.

Intensificarea asistenței umanitare

UE a alocat 700 000 EUR sub formă de asistență umanitară pentru refugiații și migranții vulnerabili blocați în Belarus, la frontiere și în interiorul țării, din care 200 000 EUR vor sprijini imediat Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FISCR), ca parte a contribuției globale a UE la Fondul de urgență pentru ajutor în caz de dezastre, gestionat de FISRC. Această finanțare din partea UE ajută FISCR și societatea sa de la nivel național, Crucea Roșie din Belarus, să ofere asistența de urgență atât de necesară, inclusiv alimente, truse de igienă, pături și truse de prim ajutor. O sumă suplimentară de 500 000 EUR este mobilizată pentru asistență umanitară suplimentară care urmează să fie pusă în aplicare pe teren de organizațiile partenere ale UE.

Comisia este pregătită să ofere finanțare umanitară suplimentară ca răspuns la nevoi umanitare stabilite în mod clar, în cazul în care accesul în Belarus al organizațiilor umanitare partenere continuă să se îmbunătățească. Asistența umanitară acordată de UE se bazează pe principiile umanitare internaționale.

Sprijin pentru gestionarea frontierelor și a migrației

De la începutul crizei, UE a oferit sprijin imediat Letoniei, Lituaniei și Poloniei pentru gestionarea frontierelor, sub formă de finanțare de urgență, detașare de experți și asistență în natură din partea țărilor europene în cadrul mecanismului de protecție civilă. În urma vizitei comisarului Johansson în Lituania, Comisia a acordat Lituaniei fonduri UE în valoare de 36,7 milioane EUR pentru a sprijini punerea în aplicare a procedurilor de azil și pentru a asigura condiții de primire, inclusiv pentru persoanele vulnerabile. Comisia a coordonat asistența din partea a 19 state membre și a Norvegiei, constând în corturi, paturi, sisteme de încălzire, generatoare electrice, așternut, rații alimentare și alte tipuri de asistență în natură. Rețeaua aferentă mecanismului UE de pregătire pentru situații de criză și de gestionare a crizelor legate de migrație (rețeaua Blueprint) se reunește săptămânal pentru a oferi o analiză a situației și o coordonare de înaltă calitate în scopul elaborării unui răspuns eficace. Agențiile UE din domeniul afacerilor interne au fost, de asemenea, mobilizate începând cu luna iulie: membri ai personalului acestora sunt prezenți în cele trei state membre menționate și au fost trimise echipamente în Lituania și Letonia.

Comisia poartă dialoguri cu Letonia, Lituania și Polonia cu privire la nevoile financiare și operaționale și pune la dispoziție încă 200 de milioane EUR pentru gestionarea frontierelor. Sprijinul suplimentar din partea agențiilor ar putea include intervenția rapidă la frontieră și/sau intervenția pentru returnare din partea Frontex și a Biroului European de Sprijin pentru Azil în cadrul gestionării migrației, precum și primirea adecvată.

Comisia, Frontex și OIM colaborează cu Lituania pentru a consolida capacitățile de returnare prin intermediul schimburilor de orientări și de bune practici și prin acțiuni de informare și sensibilizare adresate țărilor terțe pentru ca acestea să sprijine readmisia. Polonia a solicitat, de asemenea, sprijin din partea Frontex pentru efectuarea returnărilor. De asemenea, Comisia va furniza până la 3,5 milioane EUR pentru a sprijini returnările voluntare din Belarus către țările de origine. Centrul european privind introducerea ilegală de migranți din cadrul Europol sprijină anchetele penale și facilitează schimbul de informații. Punerea în aplicare integrală a Planului de acțiune al UE de combatere a introducerii ilegale de migranți pentru perioada 2021­2025 va oferi un răspuns mai eficace la instrumentalizarea persoanelor în scopuri politice și la necesitatea de a gestiona frontierele externe ale UE în astfel de situații.

Articole similare
Comentarii