Decretul Maiei Sandu privind desemnarea candidatului la funcția de premier, declarat neconstituțional de către CC

Curtea Constituțională a pronunțat astăzi hotărârea nr. 6 pentru controlul constituționalității decretului președintelui R. Moldova, Maia Sandu din 11 februarie 2021 prin care a desemnat-o repetat pe Natalia Gavriliță la funcția de Prim-ministru.

La originea cauzei se află sesizarea depusă de deputații Vasile Bolea, Grigore Novac și Alexandr Suhodolski.

Autorii sesizării au pretins că Decretul contravine articolului 98 alin. (1) din Constituție, deoarece Președintele Republicii Moldova nu a desemnat-o pe dna Mariana Durleșteanu în calitate de candidat pentru funcția de Prim-ministru, deși această candidatură a fost propusă de o majoritate parlamentară formalizată.

Pornind de la argumentele invocate, Curtea a admis parțial sesizarea depusă de Vasile Bolea, Grigore Novac și Alexandr Suhodolski, deputați în Parlamentul Republicii Moldova.

Curtea a declarat neconstituțional decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 32-IX din 11 februarie 2021 privind desemnarea candidatului pentru funcția de Prim-ministru.

Curtea a statuat că pentru a fi respectat articolul 98 alin. (1) din Constituție, fracțiunile parlamentare și Președintele Republicii Moldova trebuie să recurgă la noi consultări.

Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea în partea care se referă la solicitarea autorilor sesizării de a aprecia dacă prin refuzul desemnării dnei Mariana Durleșteanu în calitate de candidat propus de majoritatea parlamentară pentru funcția de Prim-ministru Președintele Republicii Moldova a săvârșit o faptă gravă în sensul articolului 89 alin. (1) din Constituție.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Articole similare
Comentarii