Mai multe ONG-uri condamnă comportamentul sfidător al CEC în domeniul monitorizării alegerilor. Vor fi repercursiuni și în diaspora

0

Coaliția Civică pentru Alegeri Libere și Corecte și mai multe organizații nonguvernamentale au semnat un APEL PUBLIC privind transparența limitată în procesul de adoptare și conținutul abuziv a Hotărârii CEC de modificare și completare a Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora. Pentru diaspora asta înseamnă că practic va fi imposibil de acreditat observatori și va fi destul de complicat de monitorizat procesul electoral care se va desfășura în afara granițelor R. Moldova.

Societatea civilă condamnă comportamentul sfidător al CEC față de părțile interesate, în calitatea sa de autoritate publică specializată în gestionarea domeniului electoral, subliniază că CEC având la dispoziție timp limitat pentru ajustarea cadrului normativ în vederea organizării alegerilor parlamentare în baza unui nou sistem electoral, din considerente inexplicabile își consumă timpul și resursele pentru promovarea unor inițiative neinspirate, se arată în apel.

ONG-urile solicită CEC abrogarea de urgență a hotărârii prin care au fost incluse condiții abuzive și limitative în domeniul monitorizării alegerilor asigurării transparenței și legitimității acestora.

Potrivit Asociației Promo-Lex, CEC nu a prezentat nici o explicație plauzibilă privind necesitatea adoptării modificărilor în ceea ce privește statutul observatorilor și procesul de acreditare a acestora. Proiectul hotărârii a fost supus dezbaterilor publice, iar Asociația Promo-Lex a venit cu 16 propuneri de modificare și completare a documentului, însă niciuna dintre aceste propuneri nu a fost luată în calcul de către CEC. De altfel, recomandări și obiecții au fost expediate doar de către Asociația Promo-LEX.

Una dintre problemele semnalate de Asociația Promo-LEX este introducerea condiției obligatorii privind prezența semnăturii candidatului înaintat pentru acreditare. De fapt, această inițiativă este inutilă, menită să birocratizeze și complice substanțial acreditarea și activitatea observatorilor. Mai ales pentru reprezentanții din disporă practic va fi imposibil acest lucru. Moldovenii aflați peste hotare au două opțiuni ca să devină observatori la alegeri: sau să vină acasă, în R. Moldova, să completeze și să semneze o declarație individuală și împreună cu setul de documente necesare să o depună la CEC pentru a fi înaintat pentru acreditare sau toată această procedură să o facă prin intermediul poștei. În ambele cazuri este un mecanism descurajator pentru diaspora, pentru că e nevoie de timp și bani pentru deplasare sau pentru poștă. Noutatea pe care o introduce CEC în acest regulament este această declarație individuală, care anterior nu era necesară pentru a obține acreditarea în calitate de observator la alegeri.

Prin urmare, societatea civilă constată aprobarea Regulamentului cu modificări care au un impact semnificativ asupra procesului electoral, fără consultarea publică a acestora, contrar prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional.

În apelul societății civile se mai arată că:

*a fost introdus în calitate de Anexă un Formular al demersului pentru acreditarea observatorului național, care are un caracter și mai abuziv, și mai birocratizat decât cel supus consultărilor publice. Astfel, a fost dublat numărul rubricilor care urmează a fi completate de candidatul la acreditare, fiind solicitată completarea personală a așa tip de informații ca: IDNP, participarea anterioară la alegeri, adresa de mail, telefon de contact etc., precum și semnătura obligatorie (ca în buletinul de identitate);

*este alarmantă tentativa de limitare a dreptului de raportare a observatorului implicat în alegeri prin introducerea obligativității de asigurare a confidențialității datelor cu caracter personal la care are acces. Or interpretarea extensivă a acestor norme poate obstrucționa activitatea de monitorizare a alegerilor;

*suntem categoric împotriva imixtiunilor nejustificate, prin crearea de blocaje artificiale, a autorității electorale în activitatea misiunilor de observare;

*calificăm drept tentative de intimidare a activității observatorilor din partea CEC prin solicitarea arbitrară a unor astfel de informații de contact ca: numere de telefon, adrese electronice etc.;

*considerăm că CEC în mod conștient și provocator a adoptat o politică de sfidare a părților interesate implicate în procesul de monitorizare a proceselor electorale.

În contextul celor expuse, precum și în baza prevederilor Legii privind transparența în procesul decizional și a pct. 22 și 32 din Regulamentul cu privire la procedurile de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, organizațiile semnatare solicită abrogarea de urgență a Hotărârii CEC nr. 1694 din 12 iunie 2018 și îndeamnă autoritatea electorală să trateze instituția observatorului nu ca pe un inamic al său, ci ca pe un partener, poate chiar incomod, dar care contribuie la asigurarea corectitudinii și legitimității procedurilor electorale.

În pofida acțiunilor insistente ale CEC, încă mai avem convingerea că autoritatea respectivă, de rând cu alte autorități publice responsabile de organizarea proceselor electorale, doresc sincer desfășurarea unor alegeri libere și corecte în Republica Moldova. Or aceasta va fi imposibil de realizat fără o monitorizare liberă, echidistantă și eficientă a scrutinelor electorale de către observatori.

Organizațiile semnatare își rezervă dreptul de a descuraja prin orice metode legale inițiativele nocive ale autorității electorale supreme de a obstrucționa monitorizarea proceselor electorale și asigurării transparenței acestora.

Și prietenii tăi merită să cunoască această informație. De aceea distribuie pe Facebook, pune LIKE, invită prietenii să aprecieze pagina de Facebook Elena Robu Blog și să se înscrie în grupul Vocea diasporei.

Informația este putere, informați-vă corect!
Cu respect, Elena Robu

Comentarii Facebook

comments

Distribuie.
error: Content is protected !!