Burse pentru studenții basarabeni în România: Au fost anunțate condițiile privind admiterea

Autoritățile de la București anunță condițiile privind admiterea cetățenilor din R. Moldova în învâțământul superior de stat din România pentru anul universitar 2020 – 2021. Iată precizările pe care le face Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova:

Dosarul de candidatură conține următoarele documente:

a) Cerere-formular de înscriere propriu fiecărei instituții de învățământ superior;
b) Copia certificatului de naștere;
c) Copia pașaportului, valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul – copie după primele 3 pagini;
d) Copia certificatului de căsătorie, după caz;
e) Copia diplomei de Bacalaureat sau echivalentă sau, după caz, adeverința (pentru absolvenți anului curent) de promovare a examenelor naționale de absolvire a învățământului liceal;
f) Copii ale foilor matricole pentru studiile liceale absolvite;
g) Copie recomandării ierarhilor sau acordul conducătorilor locali de culte, pentru candidații la admiterea în învățământul superior teologic, după caz;
h) Alte documente solicitate de instituția de învățământ superior de stat, conform propriei metodologii de admitere, după caz.

Procedura de admitere include următoarele etape:

a) Oferta locurilor de studii alocate se publică pe site-urile instituțiilor de învățământ superior de stat și pe site-ul Ministerului Educației Naționale (http://www.edu.ro/cooperare internațională/romanii pretutindeni);
b) Dosarul de candidatură poate fi transmis în perioada stabilită de instituțiile de învățământ superior, în conformitate cu procedurile stabilite de acestea. Aceste modalități pot fi: electronic la o adresă de e-mail comunicată de instituția de învățământ superior; prin poștă sau direct la sediile instituțiilor de învățământ superior; prin e-mail la Ministerul Educației Naționale, la adresa [email protected], dosarul fiind redirecționat către instituția de învățământ superior solicitată; în cadrul târgurilor educaţionale organizate pe teritoriul Republicii Moldova potrivit legislaţiei în vigoare; la sediile extensiunilor universitare care funcționează pe teritoriul Republicii Moldova sau prin alte forme, stabilite și comunicate de instituțiile de învățământ superior;
c) Verificarea diplomelor de bacalaureat prezentate de absolvenții din Republica Moldova se poate realiza accesând http://www.edu.gov.md și, ulterior, accesarea paginii
pentru verificarea actelor de studii;
d) Instituţiile de învăţământ superior vor stabili modalitatea de confirmare a primirii dosarelor de candidatură;
e) Candidații vor fi admiși pe bază de concurs de dosar, conform criteriilor stabilite de fiecare instituție de învățământ superior;
f) Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, denumit în continuare MRP și Ministerul Afacerilor Externe, denumit în continuare MAE pot emite recomandări în cazul candidaților a căror școlarizare în România este considerată oportună din perspectiva politicii externe și a relațiilor cu românii de pretutindeni;
g) Fiecare candidat declarat admis va confirma un singur loc de studiu, transmițând la instituția de învățământ formularul din Anexa nr. 4 – prin modalitățile comunicate de către fiecare instituție de învățământ superior;
h) La înmatriculare, candidații declarați admiși vor depune actele de studii în original, precum şi alte documente, solicitate de instituția de învățământ superior;
i) Înmatricularea poate fi condiționată de promovarea testele de aptitudini, organizate pentru învățământul de artă și sportiv, după caz;
j) Listele candidaților admiși vor fi înaintate de universități către Ministerul Educației Naționale-Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene, denumit în continuare MEN-DGRIAE, în vederea emiterii aprobărilor de școlarizare pentru fiecare student admis, în concordanță cu opțiunile acestora. MEN, MRP și MAE pot solicita dosarul de candidatură în vederea emiterii aprobării de școlarizare.

Pentru informații suplimentare sau clarificări, puteți contacta Direcția Generală Relații Internaționale și Afaceri Europene la adresa de e-mail [email protected], indicând în subiect sintagma „admitere români de pretutindeni 2020”.

Articole similare
Comentarii