Detalii despre afacerea cu cetățenia R. Moldova

Actuala putere de la Chișinău scoate la vânzare cetățenia R. Moldova. Recent, deputații au aprobat modificări la Legea cetăţeniei Republicii Moldova prin care au fost lărgite posibilităţile de obţinere a cetăţeniei. Astfel, un cetățean străin își poate cumpăra pașaport moldovenesc dacă face donații de 100 de mii de euro sau dacă împrumută statului 250 de mii de euro pentru o perioadă de 5 ani sau dacă cumpără câteva apartamente în R. Moldova. Curat murdară afacere, nu?!

Ieri, Transparency International–Moldova a venit cu o notă de poziție prin care își exprimă îngrijorarea că noile modificări la Legea cetăţeniei reprezintă un risc de legalizare a mijloacelor financiare de origine frauduloasă.

Altfel spus ”cineva” abia așteaptă să-și legalizeze prin R. Moldova banii ”murdari”.

Experții atenționează că acest mecanism de vindere a cetățeniei ar putea fi mai degrabă o formă de cămătărie pusă la cale de un grup de cetăţeni, care deţin resurse financiare şi care, prin persoane interpuse (cărora li se oferă cetăţenie, adică protecţie din partea autorităţilor R. Moldova) doresc să stoarcă în continuare bani curaţi şi legalizaţi din bugetul de stat.

Fostul ministru al Finanțelor, Veaceslav Negruța scria pe blogul său că refuză să creadă că astfel de legi și proiecte de hotărâri de guvern ”sunt născute în interes public de către funcționari publici sau în instituții publice”.

Refuz să cred că aleșii care au apărut ca autori, promotori și care au ridicat mâinile și au votat se mai văd și peste 5 ani aici, în Republica Moldova! Refuz să cred că există, fie și 5 mii de străini, care ard de nerăbdare să ia cetățenie a RM contra unor donații benevole de 100 mii euro SAU care, pentru un pașaport de RM, au câte 250 mii de euro să dea cu împrumut pentru 5 ani statului RM sau să-și cumpere câte vre-o 5-10 apartamente de căciulă doar pentru a lua acest pașaport! Refuz să cred că acești bani (re)aduși în RM prin acești ”noi cetățeni” ar avea proveniență curată și că doar RM mai este locul unde pot fi băgați pe gât statului, adică contribuabililor, care vor suporta toate costurile deformărilor macroeconomice în următorii 5 ani! Refuz să cred că astfel de legi și hotărâri pot apărea nefiind coordonate de către anumiți cetățeni sau grupuri de interese! Și cum rămâne cu interesul public? Cum rămâne cu fiecare dintre cetățenii actuali ai RM, care vor fi nevoiți să accepte propria expulzare, alegând să plece?”, a punctat fostul ministru al Finanțelor.

Iată câteva teze importante din nota de poziție a Transparency International – Moldova:

În vederea implementării acestor noi prevederi, Ministerul Justiţiei a elaborat un proiect de hotărâre de guvern cu privire la regulile de acordare a cetăţeniei prin investiţie. Proiectul dat, pe lângă faptul că este unul elaborat cu anumite abateri de la prevederile legii enunţate mai sus (inclusiv termenii depăşiţi), ar putea să legalizeze interesele clare de oficializare a unor fluxuri financiare de origine dubioasă, implicând instituţiile statului şi cetăţenii Republicii Moldova în noi scheme de cămătărie prin intermediul emiterii de instrumente de datorie publică internă.

Comercializarea cetăţeniei Republicii Moldova contra unor bunuri cumpărate aici (imobile/apartamente) nu ar fi altceva decât o formă de absorbţie temporară a resurselor financiare din afară cu perspective de deformare a pieţei interne, avantajare a investitorilor şi constructorilor ineficienţi şi, respectiv, impunere a cetăţenilor din Republica Moldova să plece masiv peste hotare.

Conform proiectului hotărârii, deţinătorii de resurse financiare de peste hotare, ar putea obţine cetăţenia Republicii Moldova dacă împrumută 250 mii de euro statului Republica Moldova pentru 5 ani. Iar Republica Moldova, adică toţi contribuabilii cetăţeni cu acte în regulă, se obligă să-i întoarcă acestui străin (încetăţenit recent) întreaga sumă şi dobânda la expirarea celor 5 ani. Astfel, acest mecanism ar putea fi mai degrabă o formă de cămătărie pusă la cale de un grup de cetăţeni, care deţin resurse financiare şi care, prin persoane interpuse (cărora li se oferă cetăţenie, adică protecţie din partea autorităţilor Republicii Moldova) doresc să stoarcă în continuare bani curaţi şi legalizaţi din bugetul de stat.

Este regretabil faptul că Guvernul desconsideră domeniile tradiţionale şi cu adevărat importante pentru dezvoltarea strategică a Republicii Moldova cum ar fi educaţia, tehnologiile informaţionale, agricultura, industria alimentară, eficienţa energetică ş.a. care necesită investiţii directe veritabile. Astfel, autorităţile din Republica Moldova îşi identifică drept ”domenii strategice” acele sectoare care pot fi uşor încorporate în schemele internaţionale de spălare de bani.

În acest context este previzibilă situaţia că solicitanţii de ”cetăţenie prin investiţie” vor recurge, cu precădere, la variante de împrumut statului şi nu la contribuţii nerambursabile în Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă. Aparent autorităţile creează intenţionat opţiuni utopice pentru a distrage şi a-şi asigura argumente pentru aprobare mai lejeră a proiectelor de interes de grup.

Transparency International–Moldova (TI-Moldova), de rând cu alte organizaţii neguvernamentale, a atras atenţia în repetate rânduri la riscurile şi consecinţele promovării şi adoptării actelor legale şi normative în detrimentul interesului public, în interesul unui grup restrâns de beneficiari, care sunt în căutarea căilor de legalizare în Republica Moldova a resurselor financiare obţinute fraudulos. Aceste proiecte subminează eforturile de combatere a marii corupţii, de investigare a fraudelor bancare, precum şi blochează reformarea justiţiei şi a sistemului de integritate.

TI-Moldova îşi exprimă îngrijorarea că prevederile noi din Legea cetăţeniei Republicii Moldova, promovate şi adoptate în decembrie 2016, precum şi proiectul hotărârii de guvern, lansat de către Ministerul justiţiei, ar putea fi o nouă tentativă de legalizare a mijloacelor de origine dubioasă.

În acest context, TI-Moldova atrage atenţia societăţii din Republica Moldova, partenerilor de dezvoltare, în special Uniunea Europeană, guvernele Statelor Unite ale Americii, Germaniei, României, precum şi a Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale, asupra inadmisibilităţii legalizării sub orice forme şi pretexte a capitalurilor obţinute ilegal, sub acoperirea unor legi şi hotărâri de guvern adoptate cu abateri de la prevederile constituţionale, contrare interesului public şi angajamentelor internaţionale asumate de către Republica Moldova, în special a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană.

De asemenea, TI-Moldova solicită partenerilor de dezvoltare să ia atitudine de intenţiile guvernanţilor de a pune valorile mobiliare de stat la dispoziţia unor potenţiali investitori cu mijloace de origine frauduloasă, care ar putea intra ulterior în circuitul financiar internaţional şi regional.

Articole similare
Comentarii