Persoanele care intră în R. Moldova până pe 31 august sunt obligate să stea 14 zile în carantină. Măsura a fost din nou prelungită

Comisia națională extraordinară de sănătate publică a aprobat o nouă Hotărâre la 24 iulie prin care s-a prelungit până la data de 31 august 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de revizuire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.

Hotărârea din 24 iulie a fost publicată abia astăzi pe site-ul Guvernului de la Chișinău.

Potrivit deciziei Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică,  persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova până pe 31 august vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Excepție de la prevederile de mai sus, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește pentru următoarele categorii de persoane:

 • conducători auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor și brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;
 • lucrătorii transfrontalieri;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit.

De asemenea, se interzice părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele
aflate în regim de autoizolare la domiciliu.

Totodată, se interzice intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de
trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:

 • membri de familie ai cetățenilor RM;
 • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.

Hotărârea nr. 21 din 24 iulie 2020 poate fi consultată aici.

Articole similare
Comentarii