Câte locuințe au fost procurate prin programul ”Prima Casă”: Proiect electoral sau social?!

De la lansarea Programului guvernamental „Prima Casă” și până în prezent, prin intermediul Programului au fost procurate 3744 locuințe. Astfel, suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 1.873.217.781,86 lei, iar suma totală a garanțiilor – 936.608.890,93 lei, informează Ministerul Finanțelor.

 Din 3744 de beneficiari, 2629 sunt familii, iar 1115 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani.

Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,027 m.p., în timp ce valoarea medie a locuințelor procurate este de 590,7 mii lei.

 Din numărul total de locuințe procurate în cadrul Programului, 3504 sunt în zonele urbane iar 240 – în zonele rurale. 3445 locuințe procurate sunt apartamente, iar 299 sunt case de locuit individuale.

Beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale.

Anterior presa de la Chișinău a scris că programul ”Prima Casă” este unul mai mult electoral decât social.

Programul guvernamental „Prima casa-2”, lansat în martie 2018, la inițiativa PD, comportă riscuri de corupție în serviciul public, discriminează beneficiarii și îi va determina să fie loiali guvernării. Acestea sunt câteva dintre concluziile unei analize efectuate de experții Transparency International Moldova. Programul este destinat angajaților din sectorul public/bugetar, care ar putea contracta credite ipotecare pentru procurarea unei locuințe, statul urmând să acopere jumătate din costul acesteia. 

„Oferirea compensaţiilor beneficiarilor de credite în programul „Prima casă” amplifică riscurile de coruptie în serviciul public, împiedică funcţionarea sistemului avertizorilor de integritate, angajaţii– beneficiari ai programului fiind impuşi să manifeste loialitate faţă de conducători, chiar şi în cazul când li se va impune un comportament (decizii) care contravin interesului public. Aprobarea regulamentului ar putea crea premise pentru scindarea populaţiei în două tabere: prima – persoanele care vor plăti pentru propriul imobil şi, prin impozite, pentru imobilul beneficiarului acestui program şi a doua – beneficiarii de compensaţii care nu vor achita impozitele pe aceste sume, dar se vor bucura de aceeași calitate a serviciilor de stat, inclusiv medicale, sociale, educaţionale etc. Proiectul creează condiţii de discriminare a angajaţilor din sectorului public – beneficiari de compensaţii cu angajaţii din alte sectoare care nu vor beneficia de atare compensaţii, deşi vor contribui integral la formarea veniturilor bugetului”, se menționeză în analizia TI – Moldova efectuată anul trecut.

 

Articole similare
Comentarii