Impozitul pe bunurile imobiliare în R. Moldova: Decizia Guvernului Chicu care a anulat reducerea de 15%

Serviciul Fiscal de Stat informează persoanele fizice – cetăţeni şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier) – care au bunuri imobiliare că începând cu perioada fiscală a anului 2021, termenele limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare sunt:

data de 30 iunie 2021 – în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), existente și/sau dobândite până la 31 martie inclusiv a anului curent;

data de 25 martie a anului următor anului de gestiune – în cazul bunurilor imobiliare şi a terenurilor persoanelor fizice – cetăţeni, precum şi a terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), dobândite după 31 martie a anului curent.

De menționat că printr-o decizie a  Guvernului Chicu, care ulterior a fost votată în Parlament de către coaliția PSRM-Șor, a fost exclusă posibilitatea achitării în două rate a acestui impozit. Astfel, termenul limită pentru plata facturii pentru impozitul pe bunurile imobiliare pe întreg teritoriul R. Moldova este data de 30 iunie. Dacă nu plătiți chitanța până la această dată, vi se va aplica penalitate în valoare de 0,0210% pentru fiecare zi de întârziere, conform art. 228 din Codul Fiscal.

Guvernul Chicu a anulat și reducerea de 15% pentru acest impozit

Trebuie spus că anularea reducerii de 15% pentru acest impozit s-a produs ca urmare a modificărilor și completărilor realizate în titlul VI din Codul fiscal și Legea de punere în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000 prin Legea cu privire la modificarea unor acte normative nr. 257 din 16.12.2020. Astfel cetățenii care au bunuri imobiliare nu mai pot beneficia de dreptul la reducerea în mărime de 15% din suma impozitului ce urmează a fi achitată, în condițiile achitării sumei integrale a impozitului pentru perioada fiscală de gestiune până la 30 iunie a anului respectiv.

Citește și:

În atenția diasporei: Dacă aveți case sau apartamente în Chișinău, grăbiți-vă să plătiți impozitele care au crescut de 2 ori. Altfel riscați penalități

Cine și cum calculează impozitul pe bunurile imobiliare

Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, suma impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar – în cazul persoanelor fizice – cetăţeni, precum și a impozitului funciar – în cazul gospodăriilor țărănești (de fermier) se calculează anual de către Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale (SCITL) din cadrul primăriilor, pornind de la baza impozabilă a bunurilor imobiliare și cotele concrete, adoptate de către autoritatea administrației publice locale (AAPL) în raza de administrare a căreia sunt amplasate bunurile imobiliare.

Cotele concrete aferente impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar se adoptă de fiecare administrație locală anual. În cazul bunurilor imobiliare evaluate de către organul cadastral în scopul impozitării, cotele concrete urmează a fi stabilite de AAPL în limitele cotelor minime și maxime, reglementate de art. 280 al Codului fiscal, iar în cazul bunurilor imobiliare neevaluate – în limitele cotelor maxime (după caz – şi minime), reglementate de anexele nr. 1 şi nr. 2 la Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal nr. 1056/2000.

În decembrie 2020, la propunerea Cabinetului de miniștri condus de Ion Chicu, Parlamentul a modificat cota impozitului pe bunuri imobiliare neevaluate cu destinație locativă din localitățile rurale, prin substituirea cuantumului de 0,1% în cuantumul prevăzut în intervalul de la 0,05 % până la 0,4 %, cota precisă urmând să fie stabilită de autoritățile publice locale.

Ca urmare a acestor modificări, la 29 decembrie 2020 coaliția PSRM-ȘOR din Consiliul Municipal Chișinău a majorat de 2 ori impozitul pe bunurile imobiliare pentru cetățeni.

Consiliile locale au stabilit pentru cele mai mari localități din țară – Chișinău, Bălți, Orhei, Ungheni, Cahul, Comrat, următoarele cote aferente impozitului pe bunurile imobiliare:

 

Perioada 2020

Perioada 2021

mun. Chișinău

0,1%

0,185%

mun. Bălți

0,2%

0,2%

mun. Orhei

0,1%

0,1%

mun. Ungheni

0,3%

0,31%

mun. Cahul

0,14%

0,16%

mun. Comrat

0,09%

0,09%

 Unde puteți plăti această taxă?

Totodată, Serviciile de colectare a impozitelor şi taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să asigure expedierea avizelor de plată a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar:

– până la 15 iunie a anului curent – pentru bunurile existente și/sau dobândite până la data de 31 martie inclusiv a anului curent;

– până la 1 februarie a anului următor anului de gestiune – pentru bunurile dobândite după data de 31 martie a anului curent.

Achitarea impozitului pe bunurile imobiliare/impozitului funciar poate fi efectuată on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portalului www.sfs.md.

Pentru achitarea în numerar, contribuabilii se pot adresa la ghișeele băncilor și oficiilor Poșta Moldovei.

Pentru informații suplimentare poate fi apelat Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat-0 8000 1525 (apel gratuit).

 

Articole similare
Comentarii