Scrisoare deschisă către Maia Sandu de la ofițerii activi și în rezervă ai Armatei Naționale, cei forțați să plece din sistem și de la cei care în prezent sunt supuși intimidărilor: „Continuă subordonarea la distanță veșnicului Plahotniuc?”

Un grup de ofițeri activi și în rezervă ai Armatei Naționale, forțați să plece din sistem dar și cei care în prezent sunt supuși intimidărilor adresează preşedintelui R. Moldova, Maia Sandu, o scrisoare deschisă unde se evocă ilegalitățile și abuzurile comise de către fostul Șef al Marelui Stat Major, Comandant al Armatei Naționale, general de brigadă Igor Cutie.

Ofițerii se întreabă dacă la Ministerul Apărării continuă subordonarea la distanță față de „veșnicul” Plahotniuc şi solicită conducerii țării să atragă atenția la ce se întâmplă în interiorul Ministerului Apărării.

Scrisoarea deschisă a fost transmisă pe adresa redacției Portalului ER NEWS şi o publicăm integral.

„Prin prezenta, vă informăm despre ilegalitățile, abuzurile și încălcările care au avut loc în timpul îndeplinirii serviciului militar de către Șeful Marelui Stat Major, Comandant al Armatei Naționale, general de brigadă Igor Cutie.

Astfel, în timpul campaniilor electorale din luna februarie a anului 2019 liderul Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, însoțit de Ministrul Apărării de atunci Eugeniu Sturza și comandantul Armatei Naționale, general de brigadă Igor Cutie au avut mai multe vizite în scop de agitație politică în favoarea PDM, în mai multe unități și instituții militare cum ar fi: Academia Militară a Forțelor Armate ,,Alexandru cel Bun”, Brigada 2 Infanterie Motorizată ,,Ștefan cel Mare”, Regimentul de stat major , general de brigadă ,,Nicolae Petrica”, Ministerul Apărării și Marele Stat Major al Armatei Naționale și altele. Întregul efectiv al militarilor prin contract și funcționarilor civili, la ordinul generalului Igor Cutie, prin intermediului șefilor și comandanților instituțiilor și unităților militare din cadrul Ministerului Apărării, au fost adunați în încăperi de pe teritoriul acestora. Toate aceste vizite pot fi cofirmate de toți șefii și comandanții instituțiilor și unităților militare din acea perioadă și nu numai ei (mulți din ei deja sunt trecuți în rezervă).

Totodată, este de menționat că, cu două-trei ore înainte de fiecare din aceste adunări, pînă la sosirea lui Vladimir Plahotniuc, unitățile erau supuse unui control riguros de către reprezentanții poliției de frontieră cu câini specializați și de un grup de bodyguarzi. Nici unii, nici alții nu au avut permisiune oficială pentru a intra pe teritoriul unităților militare, mai mult ca atât să efectueze controale și verificări.

Toate acestea abuzuri s-au făcut la ordinul verbal a generalului Igor Cutie.

Astfel prin acțiunile sale și anume darea acestor ordine, ultimul a încălcat mai multe prevederi legislative.

Articolul 9 din LEGEA Nr. 52 din 02-03-2007 cu privire la aprobarea Regulamentului disciplinei militare spune :

(1) Comandantul (şeful) are dreptul să dea ordine (dispoziţii) subalternilor. Ordinul (dispoziţia) se execută necondiţionat, întocmai şi în termen.
(2) Ordinele comandanţilor (şefilor) nu trebuie să contravină Constituţiei şi altor legi, regulamentelor militare şi altor acte normative ce reglementează serviciul militar, acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte şi normelor de drept umanitar internaţional.
(3) Pentru ordinul (dispoziţia) dat, comandantul (şeful) poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Decretul Nr. 2327 din 03.09.2009 a aprobat mai multe regulamente militare ale Forţelor Armate ale Republicii Moldova, printre care și Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova.

Acesta stipulează:

CAPITOLUL II – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MILITARILOR

33. Toţi militarii, indiferent de gradul militar şi funcţia pe care o deţin, sînt egali în faţa legii.

CAPITOLUL III – RELAŢIILE DINTRE MILITARI

SECŢIUNEA a 4-a – Ordinul (dispoziţiunea)

53. Dispoziţiunea este o formă de transmitere de către comandant (şef) a misiunilor la subordonaţi pe întrebări particulare. Dispoziţiunea se dă în scris sau verbal. Dispoziţiunea în scris este un document de ordonanţă de serviciu emis de către şeful statului major în numele comandantului unităţii militare sau de către şeful comenduirii militare a garnizoanei în numele şefului garnizoanei. Ordinul (dispoziţiunea) trebuie să corespundă cerinţelor legislaţiei în vigoare şi regulamentelor militare.

SECŢIUNEA a 5-a –  Modul de dare şi de executare a ordinelor – Iniţiativa militarilor

55. Ordinul comandantului (şefului) trebuie să fie în corelaţie cu prevederile legislaţiei în vigoare, regulamentelor militare şi ale altor acte normative.

56. Comandantul (şeful), înainte de a da ordinul, este obligat să analizeze minuţios situaţia şi să prevadă măsurile de asigurare a executării ordinului. El poartă răspundere pentru ordinul dat şi pentru consecinţele acestuia, pentru corespunderea ordinului legislaţiei în vigoare, precum şi pentru abuz de putere şi exces de putere sau pentru depăşirea atribuţiilor de serviciu în ordinul pe care îl dă şi pentru neluarea măsurilor de executare a acestuia. Ordinul trebuie să fie formulat clar, să nu admită interpretări ambigue şi să nu provoace îndoieli subordonatului

 

La aceste adunări au fost prezente mai multe persoane din spațiul politic și anume din Partidul Democrat din Moldova. Către Vladimir Plahotniuc, Cutie se adresa cu „Domn Președinte”, chiar dacă Șeful Marelui Stat Major, Comandant al Armatei Naționale se subordonează președintelui țării, care și este Comandant suprem al Forțelor Armate. Este de menționat că la aceste adunări nu erau invitate persoane care ar fi putut să dea întrebări incomode. La aceste adunări V. Plahotniuc descria activitatea Partidului Democrat ponegrind toate celelalte partide politice, îndemnându-i pe toți să voteze Partidul Democrat.

La întrebările adresate din sfera milităriei, răspundea Cutie. Astfel cu aceste adunări la comanda Șefului Marelui Stat Major, Comandant al Armatei Naționale, s-au încălcat grav prevederile art. 36 din Cap. V, al Legii Nr. 162
din 22.07.2005 cu privire la statutul militarilor

(1) Militarilor pe perioada îndeplinirii serviciului militar, li se interzice: a) să facă parte din partide și din alte organizații social-politice ori să desfașoare activități politice în favoarea acestora.

La finalul adunărilor Ig. Cutie, promitea domnului Plahotniuc că din partea Armatei Naționale PDM la alegerile parlamentare din februarie 2019 va avea toată susținerea.

În urma evenimentelor din 08.06.2019 (dizolvarea parlamentului și constituirea noului guvern), imediat a doua zi Șeful Marelui Stat Major, Comandant al Armatei Naționale, a adunat la Ministerul Apărării toți șefii de direcții și comandanții uităților militare la o ședință operativă cu Vladimir Plahotniuc care din nou a sosit la adunare. Aici s-au pus misiuni clare tuturor șefilor de rang înalt și îndeosebi comandanților unităților ca până la prima comandă, să nu permită intrarea pe teritoriul  unităților niciunui demnitar de stat din guvernul nou ales. (presedintele țării Igor Dodon, prim-ministru Maia Sandu și Ministrul Apărării Pavel Voicu).

La rîndul său Igor Cutie a interzis intrarea acestora pe teritoriul Ministerului Apărării. Este de menționat că pe parcursul unei săptămâni intrările în unitățile militare și a Ministerului Apărării erau păzite de soldați înarmați cu automate și pistoale.

Ulterior în luna iulie 2019 Igor Cutie a fost demis din funcție.

Pînă acum acest personaj nu a fost atras la răspundere pentru toate abuzurile și ilegalitățile comise, ba dimpotrivă, astăzi Igor Cutie este șef de cabinet al Ministrului Apărării și în mod demonstrativ intimidează persoanele care pe timpurile lui Plahotniuc își exprimau deschis părerea despre acesta și Partidul Democrat. Mulți ofițeri de rang înalt (incomozi) au fost ,,rugați,, să plece în rezervă. Iar în locul lor sunt promovați doar slujitorii regimului lui Plahotniuc.

Oare nu s-a găsit o altă persoană integră, care nu a încălcat legile și prevederile multor documente legislative, pentru a ocupa această funcție în instituția de apărare? Sau totuși continuă subordonarea la distanță veșnicului Plahotniuc…..sau….. se pregătește ceva????

Informația aceasta este pregătită de ofițerii care au fost forțați să plece din sistem și de cei care în prezent sunt supuși intimidărilor, cu o singură dorința și scop, ca conducerea țării să atragă atenția la ce se întâmplă la Ministerul Apărării.

 

Portalul ER NEWS îşi rezervă dreptul să publice reacțiile celor vizați în această scrisoare deschisă.

Articole similare
Comentarii