Sesizare despre cum sunt cheltuiți banii de către Primăria Chișinău

Recent, fracțiunea PPEM în CMC s-a adresat cu o scrisoare Oficiilor Centrale din Londra a BERD și BEI în care au vorbit despre realizarea proiectului Chișinău Urban Road Sector Project finanțat din surse împrumutate de mun. Chișinău de la BERD și BEI. Conslierii își pun speranța că instituțiile europene vor lua atitudine față de modul cum este realizat acest proiect.

Deocamdată, BERD și BEI nu au venit cu un răspuns, dar ar fi foarte curios cum vor acționa mai departe aceste instituții financiare. S-ar putea ca aceste Bănci nici să nu reacționeze, pentru că la mijloc este vorba despre bani. Și ce contează că cetățenii R. Moldova vor întoarce acești bani și vor mai fi nevoiți să plătească și penalitățile, din cauză că proiectele nu sunt realizate în termen.

IMG_6627

Ma jos vedeți integral sesizarea către BERD și BEI:

“Prin prezenta, Fracțiunea PPEM în CMC se adresează Oficiilor Centrale BERD și BEI,, în calitate de ultime instanțe care ar putea lua atitudine față de modul dezastruos și defectuos de realizare a proiectului Chisinau Urban Road Sector Project, finanțat din surse împrumutate (!) de mun. Chișinău de la BERD și BEI. La sfîrșitul lunii februarie, în cadrul unei întîlniri cu reprezentanții Oficiului local BERD, ne-am exprimat îngrijorările noastre față intransparența și modul defectuos de gestionare a realizării proiectului, inclusiv gestionarea financiară, de calitatea proastă a proiectării lucrărilor, întârzieri și ingerința nejustificată a primarului în proiectul tehnic, precum și față de calitatea foarte proastă a lucrărilor de reabilitare a străzilor din centrul mun. Chișinău. Considerând că implementarea proiectului menționat mai sus riscă să ajungă pe ”Lista neagră” a celor mai nereușite proiecte finanțate de BERD și BEI în această regiune, solicităm respectuos utilizarea instrumentelor disponibile pentru realizarea imediată a unor măsuri de corectare a situației.

Astfel, am vrea să reiterăm concluziile Raportului Comisiei de anchetă a Consiliului Municipal Chișinău care indică clar încălcarea prevederilor Regulilor BERD (Bank’s Procurement Policies and Rules) legate de selectarea companiei și că compania Delta ACM SRL, în calitate de antreprenor câștigător, a trișat cînd a participat la concurs. Raportul Comisiei de anchetă menționează că compania Delta ACM a specificat în ofertă că dispune de experiență și că toate lucrările vor fi executate doar de însăși compania și nu vor avea subcontractori. Analiza documentației lucrărilor realizate, dar și din discuțiile noastre cu muncitorii de pe șantier constatăm că, de facto, lucrările sunt executate de diferite companii locale, subcontractate de către compania cîștigătoare. Acest fapt este o încălcare evidentă a regulilor și procedurilor BERD. De asemenea, Contractul de executare a lucrărilor, încheiat în iunie 2014 stabilește un termen de maxim 12 luni pentru realizarea efectivă a lucrărilor. De la data încheierii contractului au trecut deja 21 luni. Realizarea lucrărilor întârzie cu peste 270 zile ceea ce pune la îndoială capacitatea și experiența companiei selectate pentru a realiza lucrările. Deși lucrările demult trebuiau finalizate, pe două din cele trei străzi lucrările nu sunt finalizate nici la jumătate, iar pe artera principală a orașului, bd. Ștefan cel Mare, lucrările nici nu au început. Nu înțelegem cum această companie a fost selectată și pentru realizarea Pachetului 2 al Contractului, dacă ea constant demonstrează că nu are capacitate și nici experiență de a realiza lucrări de reconstrucție a străzilor și nu respectă termenii și calitatea executării lucrărilor.

Ne îngrijorează în continuare intransparența totală și obscuritatea de a realiza lucrările conform unui proiect tehnic necunoscut publicului, în care Direcția Transport sau primarul general intervin brutal cu orice ocazie. Ultimul fapt drept exemplu: la ședința operativă din 14 martie primarul general a descoperit, spre mirarea sa, că pe o porțiune din strada Alecsandri, aflată în prezent în reconstrucție nu sunt planificate parcări. Fără a consulta opinia specialiștilor în materie, fără a ține cont de costurile  suplimentare care pot apărea, primarul general a emis imediat o Dispoziție prin care a cerut expres să fie făcute modificări majore în proiectul tehnic și să fie planificate parcări. Fără a aștepta modificări în proiect și fără a estima modificările de cost, lucrările de construcție a parcărilor au și început imediat. Aceasta demonstrează o incompetență crasă și o incapacitate totală de a gestiona astfel de proiecte. În opinia noastră lucrurile trebuiau să se întîmple așa cum specifică Contractului de împrumut. Conform Contractului art. 5, Municipalitatea s-a angajat mai întâi să elaboreze și să aprobe Strategia de parcare și numai după asta să realizeze practic lucrările de construcție. Constatăm, că echipa de gestionarea a proiectului condusă de EGIS International au o practică total inversă de realizarea a lucrărilor de construcție. După ei mai întîi trebuie construit apoi de făcut modificări în proiectul tehnic, de distrus ceea ce s-a construit și de reconstruit din nou. Se creează impresia că intenționat se vrea mărirea volumelor de lucru pentru a umfla costurile lucrărilor.

Pe acest aspect nu înțelegem de ce BERD nu insistă asupra respectării prevederilor contractului, deși prin contract, este specificat exact că Municipalitatea nu poate primi tranșele de finanțare dacă nu elaborează și aprobă o strategie de parcare pe termen lung (pînă la 31.12.2012). Ce face primăria în loc să elaboreze o Strategie de parcare? Înaintează spre aprobare Consiliului municipal modificări într-un Concept de dezvoltare a complexului de transport municipal pentru anii 2000-2010. Ne mirăm cum aceste aspecte nu deranjează absolut deloc coordonatorul proiectului EGIS International selectat de BERD.

Constatăm, în același context că și alte prevederi ale contractului nu sunt realizate în mod practic, de către municipalitate, deși contractul de împrumut specifică clar acest lucru. Astfel pînă la 31.12.2013 urma să fie aprobată Concepția privind contractarea lucrărilor de întreținere a străzilor și urmau să fie lansate licitații cu privire la lucrările de menținere a străzilor către sectorul privat bazat pe contracte de menținere multianuale pentru cel puțin 30 % din rețeaua primară a drumurilor; pînă la începerea lucrărilor urma să fie elaborat și aprobat Planul de relocare și realocarea temporară a pieței din str. Tighina; urma să fie efectuat un studiu de structură ale oricărei clădiri cu valoare istorică, aflate în zona străzilor reparate; urma să fie elaborat un Program de înlocuire a arborilor tăiați. Nimic din aceste obligații nu s-au îndeplinit.

Se pare că realizarea proastă a proiectului aduce pagube financiare BERD și BEI. Conform prevederile contractelor de împrumut, banii împrumutați trebuiau să fie transferați municipalității în 17 tranșe egale într-o perioadă de 36 luni (2 decembrie 2011 – 2 decembrie 2014). Suntem în luna martie 2016, cu o depășire de 16 luni a termenului de realizare, iar BERD și BEI au alocat municipalității doar una sau două tranșe (!) din cele 17 planificate. Nu se cunoaște exact acest lucru, pentru că deși Contractul de împrumut stabilește un principiu de bază cel al transparenței, modul cum sunt alocate tranșele, valoarea lor, și pentru ce lucrări sunt alocate rămâine un fapt ascuns pentru consilierii municipali și pentru publicul larg. Contractul este gestionat în obscuritate totală, pe ascuns, departe de cunoștința publică. Nu putem ști dacă în calitatea de finanțatori, BERD și BEI au anumite pierderi din această cauză. Știm însă exact că de la ne-realizarea planului financiar al Contractelor de împrumut municipalitatea, adică cetățenii orașului, suportă cheltuieli nejustificate. Acest fapt este menționat de către Curtea de conturi a Republicii Moldova în Raportul său din octombrie 2014, care atenționează Primarul general al mun. Chișinău, despre cheltuielile nejustificate de circa 6 mln lei doar în anul 2013-2014 achitați drept comisioane și pentru administrarea contractelor de împrumut cu BERD și BEI.

Am vrea de asemenea să atenționăm asupra unui alt principiu BERD – cel al lipsei practicilor frauduloase și corupției. Nu înțelegem de ce primarul general a luat o atitudine contrară față de decizia Consiliului Municipal de a demite de funcția de Director al Direcției transport, care este și liderul Unități de implementare a proiectului. Deși instituțiile abilitate ale statutului au deschis mai multe cauze penale, iar de la tribuna centrală a Consiliului Municipal, Directorul Direcției a confirmat acest fapt, până în practica frauduloasă de realizare a proiectului continuă. Constatăm că nici acest aspect nu trezește îngrijorare reprezentaților oficiului local BERD.

În contextul celor menționate anterior, exprimăm totală neîncredere modului de gestionare a proiectului de către Direcția transport a municipalității. Exprimăm neîncredere și în capacitatea de consultanță și asistență tehnică din partea EGIS Internațional. De asemenea, exprimăm neîncredere în capacitatea companiei Delta ACM de a realiza lucrările în termenii stabiliți și la standardele de calitate în domeniu. Și astfel insistăm respectuos pe o intervenție masivă a oficiilor centrale BERD și BEI în derularea proiectului dat în Republica Moldova pentru readucerea lucrurilor la normalitate. Iar în persoana consilierilor PPEM, după cum și, suntem siguri, ai celorlalte fracțiuni, veți primi tot suportul necesar”.

Articole similare
Comentarii