UE acordă un grant în valoare de 1,16 mln euro pentru consolidarea cercetării și inovării

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi semnarea Contractului de grant pentru participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Orizont 2020”. Contractul, în valoare de 1,16 mln euro, va fi semnat în scopul consolidării și dezvoltării domeniilor cercetării și inovării în Republica Moldova.

Prin intermediul grantului, Ministerul Educației și Cercetării își propune să impulsioneze proiecte de cercetare pe probleme stringente, să dezvolte politici eficiente pentru susținerea tinerilor cercetători, dar și să asigure sprijin financiar adecvat pentru organizarea concursurilor de cercetare destinate tinerilor.

Totodată, acesta va fi utilizat și pentru realizarea concursurilor de cercetare și inovare pe domeniile specializării inteligente (energetică, biofarmaceutică, agricultură și procesarea alimentelor, TIC), fapt care va contribui la poziționarea țării pe piețe/nișe specifice la nivel internațional, facilitând atragerea investițiilor private.

De asemenea, finanțarea obținută va asigura promovarea integrării Republicii Moldova în Spațiul European de Cercetare și va spori impactul cercetărilor științifice asupra dezvoltării economiei naționale și a societății în ansamblu.

Contractul de Grant derivă din Acordul de Finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM – UE”, ratificat prin Legea 152/2019.

Articole similare
Comentarii