Util pentru moldovenii care muncesc în Italia: Ce fel de impozite sunt obligați să plătească statului italian și ce beneficii pot avea

Lucrați în Italia? Ei, bine, este nevoie să respectați legile statului italian și să demonstrați că sunteți un cetățean responsabil care muncește în Italia. În caz contrar, veți fi obligați să plătiți tot felul de penalități pe care le impune statul italian pentru cei care nu respectă legea.

Consultantul financiar de la Roma, Galia Sava, care administrează Biroul Sava, vine cu mai multe explicații în acest sens într-un articol pentru portalul de știri ER NEWS pe care îl puteți citi în cele ce urmează:

”Statul italian ne impune să declarăm veniturile pentru a plăti impozitul pentru persoane fizice, taxa regională și comunală, dar dacă bilanțul anual arată că am plătit mai multe taxe decât trebuia, Statul are datoria să ne restituie surplusul, în caz contrar vom fi noi cei ce vom acoperi diferența.

Menajerele sau îngrijitoarele care au făcut Declarația 730 în vara lui 2018 dacă au un credit de la Agenția de Entrate îl vor primi începând cu luna decembrie a acestui an.

Dacă în schimb există un debit pe care lucrătorul trebuie să îl plătească statului, intermediarul, adică consultantul care vă elaborează declarația vă va elibera formularul F24 cu sumele de plătit până la data de scadență indicată pentru categoriile fără substitut de impozit. Celor ce au un substitut de impozit li se va reține taxa în luna următoare în fișa de plată.

Declarația 730 se depune începând cu luna aprilie, până în luna iulie, modelul Unico începe din iulie până pe 2 decembrie 2019. Declarația de venit nu se referă la anul în curs, ci la anul precedent, prin urmare cei care prezintă declarația în anul 2019, vizează relația cu Fiscul pe tot anul 2018.

Avantajele depunerii Declarației

1) În prezent cererea pentru obținerea cetățeniei italiene prevede prezentarea declarației fiscale. Altfel, cererea pentru obținerea cetățeniei italiene nu este acceptată.
2) Puteți beneficia de 960 euro Bonus Renzi, în caz că trebuie să plătiți la stat impozite, acesta automat acoperă total sau parțial impozitele.
3) Riscul să plătiți sancțiuni pentru declarația neprezentată. În cazul unui control de la agenție, aveți o garanție a impozitelor plătite către Stat.

Chiar dacă aveți un venit mai mic decât 8 000.00 euro, dar aveți un contract de chirie puteți face declarația pentru a beneficia de o deducere care poate fi în baza Legii 431/98 (canone libero).
* 300 euro dacă venitul anual total este de până la 15 493,71 euro
* 150 euro dacă venitul anual este între 15 493,71 euro și 30 978,41 euro

Pentru contractul de chirie cu taxa convenită (canone concordato) în baza Legii n. 432/98, art.2. punctul 3 și art. 4 punctele 2 și 3 (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca).
* 495,80 euro cu un venit până la 15 493,71 euro
*247,90 euro  cu un venit mai mic de 30 987,41 euro.

Deducerea fiscală pentru contractele de chirie cu destinația pentru casa principală pentru tineri cu vârsta între 20 și 30 ani care au stipulat un contract în baza legii 431/98, în acest caz pentru o perioada primii 3 ani este de 991,60 euro cu condiția ca venitul declarat să nu fie mai mare de 15 493,71 euro.

4) Declarația de venituri permite solicitarea unor facilitați fiscale, cum sunt cele la care au dreptul soții, copii sau rudele la întreținere care nu trebuie sa aibă un venit mai mare de 2 841,00 euro. Din acest an, 2019, pentru studenții universitari s-a mărit limita venitului de până la 4 000.00 euro cu condiția de vârstă până la 24 ani. Dacă aceștia depășesc vârsta de 24 ani, atunci se reduce plafonul venitului brut până la 2 841.00 euro.

Confirm că pentru copii și soți este posibil de beneficiat de facilitatea fiscală chiar dacă au reședința în țara de origine. Este nevoie să cereți codul fiscal de la Agenția de Entrate dacă sunteți cetățean român sau la Ambasada Italiei în țara de origine în cazul în care vorbim de cetățeni ai R. Moldova. De asemenea, trebuie să prezentați actul nucleului familiar, Certificat de la organele fiscale din țara de origine precum că nu aveți un venit mai mare de 2 841.00 euro (de la intreprinderea unde lucrează soțul sau soția, copii, sau de la fondul de pensii). În cazul copiilor, este necesar un certificat care confirmă că aceștia nu sunt luați la întreținerea altui părinte. Dovezi demonstrate prin certificate bancare de transfer bănesc către membrul familiei aflat la întreținere. Toate aceste acte trebuie apostilate și traduse în caz de control de la Agenția de entrate.

5) Alta cheltuială Bonus pentru transport este o altă noutate pentru 2019. Pentru abonamentele anuale la serviciul transportul public local, regional, și interregional cumpărate în anul 2018, puteți beneficia de o de ducere de 19%, pentru fiecare  membru al familiei până la o suma maximă de 250 euro.

6) Tot de 19% de beneficiu aveți și în cazul cheltuielilor medicale, cheltuielilor pentru scoală, taxele universitate, deducerea ipotecii casei, s.a.

Riscuri și sancțiuni

1) Amenzi pentru declarația omisă cât și suma impozitelor care trebuiau achitate cu calcul de interes.

2) Colaboratorii domestici nu pot face cererea de cetățenie italiană din motiv că la Agenția de entrate nu rezultă declarația făcută

3) Pentru categoria Colf și Badante, contribuția plătita la Inps este foarte importantă pentru declarația fiscală, deoarece la elaborarea calculului se micșorează venitul brut, după care se face calculul impozitelor. Pentru angajator aceasta micșorare este egală exact cu ¾ din suma totală de contribuții plătite în anul 2018, iar pentru angajat este egal cu ¼ din suma totală de contribuție. De fapt partea de contribuție Inps pentru lucrătorii colf și badante este reținută în fiecare lună de către angajator care mai apoi este obligat să le plătească o dată la 3 luni.

Tot pentru acestă categorie de lucrători, este important ca să aveți grijă ca în Declarația de Substituție Cu să nu fie introdusă plata pentru hrană și cazare (Iddeità di Vitto e alloggio) care efectiv este plătită muncitorului, 164 euro pentru vacanță, al 13-lea salariu, sărbători, TFR. Suma aceasta este un ajutor și nicidecum un venit, respectiv nu trebuie să facă parte din venitul brut pe care va urma să îl declarați.

-Certificat de la banca pentru dobânda ”passiva” prin ipoteca ( Interessi passivi per mutuo) pentru anul 2018.

-Cheltuieli pentru medicamente, bonurile de la farmacie cu codul fiscal personal sau al membrului familiei la întreținere (spese mediche). Vizite medicale generice sau specializate, costuri dentare, traduse cu apostilă dacă este necesar, adică din țara de origine. Costuri de internare, spitalizare; aparate acustice; dispozitive medicale cu sigla Ce, ochelari de vedere, lentile de contact, sa.

În concluzie, toți cetățenii cu reședința pe teritoriul italian care au mai mult de un Certificat Unic Cu ( ex Cud) , sau Declarație de Substituție al Certificatului Unic ( Dichiarazione sostitutiva del Cu), aici putem enumera pe cei ce au schimbat locul de muncă pe parcursul anului 2018, au perceput salariu de la doi sau mai mulți angajatori, sau șomaj de la Inps, sau au un venit mai mare de 8000.00 euro și nu au un Angajator prin intermediul căruia nu au fost reținute taxele lunar ( sostituto d’imposta) sunt obligați să declare veniturile prezentând declarația 730/2019 sau modelul Unico, pentru venitul 2018. Acestea sunt două modele de declarații fiscale italiene pentru veniturile încasate de la persoanele fizice. Contribuabilul care este titularul unei activități private ( Partita Iva), chiar dacă în anul 2018 nu a obținut nici un venit, este obligat să facă declarația modelul Unic”.

Mai multe detalii găsiți accesând link-ul de mai jos:

 

Articole similare
Comentarii