Vești bune despre pensii pentru cetățenii noștri din diasporă, care muncesc în Italia sau Grecia

În cadrul ședinței de astăzi, cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Italiană în domeniul securității sociale, semnat la Roma pe 18 iunie 2021 și a Acordului în domeniul securității sociale cu Republica Elenă, semnat pe 8 septembrie 2021.

Documentele stabilesc un cadru de garanţii de securitate socială pentru lucrătorii migranţi din Republica Moldova, care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă pe teritoriul Republicii Italiene sau a Republicii Elene.

În baza acordurilor cu cele două țări, persoanele îndreptățite vor beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate cauzată de afecţiuni generale, pensii şi indemnizaţii de dizabilitate în urma accidentelor de muncă sau cauzate de boli profesionale, pensii de urmaș.

Conform prevederilor stipulate, fiecare stat contractant va achita partea de pensie calculată proporțional perioadei de asigurare realizate pe teritoriul propriu. Astfel, persoana va beneficia de prestaţiile dobândite în statele în care şi-a desfăşurat activitatea, pe teritoriul statului de domiciliu.

După aprobarea de către Guvern, proiectele vor fi prezentat spre examinare Președinției Republicii Moldova. Până în prezent, Republica Moldova a semnat acorduri de securitate socială cu 16 state, dintre care 14 sunt aplicate cu succes.

Articole similare
Comentarii